:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การแทรกวีดีโอในเว็บเพจ
 การควบคุมการเล่น Controls
 การใช้งานพรีโหลดPreload
 การเล่นอัตโนมัติ Autoplay
 การเล่นซ้ำ Loop
 การแสดงภาพตัวอย่าง Poster
 การกำหนดขนาดของวีดีโอ
 การแทรกเสียงในเว็บเพจ Audio
 การเล่นเสียงอัตโนมัติ
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง

วีดีโอและเสียง เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้เว็บไซต์ มีความน่าสนใจมากขึ้น  แนวโน้มในการใช้วีดีโอและเสียง ในทางการศึกษา ทางพาณิชย์ และความบันเทิง มีการใช้สื่อวีดีโอและเสียงเพิ่มมากขึ้น


1. อธิบายขั้นตอนการแทรกวีดีโอและเสียงในเว็บเพจได้
2. สามารถแทรกวีดีโอในเว็บเพจได้
3. สามารถกำหนดรูปแบบการเล่นวีดีโอในรูปแบบต่าง ๆ ได้
4. สามารถแทรกเสียงในเว็บเพจได้
5. มีวินัยคุณสมบัติสำคัญของ HTmL5 อีกอย่าง คือ ได้เตรียมแท็กสำหรับการเล่นไฟล์เสียง (Audio) และ วีดีโอ (Video) โดยเฉพราะ การให้เราสามารถคุมการเล่นมัลติมีเดียวเหล่านี้ได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการเล่น หยุดเล่น กรอไปข้างหน้า ย้อนกลับ ได้

ในยุคแรก ๆ หลักต้องการแทรกวีดีโอลงในเว็บเพจ เราต้องติดตั้งส่วนประกอบเสริม (Plug-in) ลงในเบราว์เซอร์ เช่น Real player ,Quicktime หรือ Window Media จนมาถึงในยุคปัจจุบัน ก็ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ Flash, Quicktiom หรือ  Silverlight กันมากขึ้น ส่วนในอนาคต การเล่นวีดีโอบนเว็บเพจก็จะเหลือเพียงการใช้ Flash หรือ HTML5 เท่านั้น

การใช้วีดีโอโดยใช้ HTML5  เกิดขึ้นในปี 2007 เว็บเบราว์เซอร์ชั้นนำอย่งา Opera ได้เสนอแท็ก <video> ที่ช่วยให้สามารถเล่นวีดีโอบนเว็บเพจได้ดดยไม่ต้องติดตั้ง Plug-in หรือส่วนประกอบเสริมใดๆ บนเบราว์เซอร์เลย หลังจากนั้นเบราว์เซอร์อื่น ๆ ก็เริ่มหันมาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว